Röstergonomi

Är ditt jobb ansträngande för rösten? Är du trött i rösten?

Se arbetsmiljöverkets checklista för att se vilka faktorer som är betydande för en god rösthälsa. Finns det något Du/Ni direkt skulle kunna förbättra?

För att veta mer om om röst och röstbelastning – se också arbetsmiljöverkets Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi – Kunskapsöversikt

Önskas en personlig ”besiktning” av din arbetsplats ur ett röstergonomiskt perspektiv samt personlig rådgivning?

Petra Valman är leg logoped, sångerska, certifierad inom ”Anti-Aging för rösten” samt har gått 7,5 hp inom Yrkesrelaterade röststörningar.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close