Röstkurs designed för lärare

Petra Valman ger Röstkurs designed för lärare om sex tillfällen á 90 minuter.

Kursmål:

  • förbättra lärarnas röster genom att arbeta med andning och artikulation
  • ge kunskap kring röstergonomi
  • bidra till reflektion kring sambandet läraridentiteten – lärarrösten
  • ge kunskap och praktiska redskap kring hur rösten behöver underhållas för att orka över tid
  • ge kunskap och praktiska redskap kring hur man håller rösten vital livet ut
  • öka elevernas förutsättningar för att kunna höra och förstå lärarens tal och språk
  • ge praktiska redskap till optimal röstanvändning vid olika kontexter läraren behöver använda sin röst i såsom förevisande för grupp, samtal, högläsning och en-till-en-kommunikation
  • ge kunskap kring röstens betydelse i vardagsspråket och skolspråket och röstens betydelse i relationen till eleverna

Teori varvas med praktik.

Renodlade röstövningar varvas med  tillämpade röstövningar.

Lämplig storlek på grupp: 5-15 personer.

Vill du boka in en Röstkurs designed för lärare?

Kontakta Petra Valman; petra.valman@gmail.com

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close