Logopedisk handledning och utbildning

HANDLEDNING

Vill du som arbetar inom elevhälsan, skolan och förskolan ha hjälp att utvecklas som språkhandledare? Är du tillika logoped, specialpedagog, pedagog eller lärare? Petra Valman erbjuder logopedisk kontextanpassad handledning som kan gälla barns och elevers språkutveckling och kommunikation men även kan handla om hur man får med sig ett helt arbetslag att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt. Petra Valman brinner för språk- och kunskapsutvecklande klassrum där eleverna utvecklas genom strukturerade samtal med varandra och läraren i syfte att varje elev ska få använda sin fulla potential.

Vill du som förälder/vårdnadshavare ha stöd kring ett språkutvecklande förhållningssätt gentemot ditt barn? Då är du välkommen att kontakta logoped Petra Valman för rådgivning och stöd.

SPRÅKDIDAKTISK HANDLEDNING FÖR LÄRARE

Idag finns många utmaningar för dig som lärare i klassrummet. Kanske har du elever med flera olika språk och elever med språkstörning och språklig sårbarhet i samma klassrum? Vill du utveckla din språkdidaktiska förmåga? I handledning hjälper jag dig att lyfta enskilda språkliga behov av anpassning till att fungera på gruppnivå. Välkommen att kontakta Petra Valman.

Young black college student and her friend reading a lecture from the paper in the classroom. Focus is on woman aiming at paper.

KONSULTATION

Om du har ett barn med språkförsening, språkstörning eller kommunikationssvårigheter så kan det vara bra att konsultera en logoped. Petra Valman erbjuder inte bara konsultation och rådgivning (online och IRL) kring förhållningssätt, språkbehandling och språkutveckling i hemmet och skolan utan också råd kring fortsatta åtgärder utifrån ditt barns svårigheter, tidigare insatser och nuvarande situation.

Behöver du vidare hjälp med att tolka ditt barns eller din elevs logopedutredning så kan du kontakta Petra Valman för att få hjälp med detta.

UTBILDNING

Vill du ha ytterligare fart på det språkutvecklande arbetet kan du anlita logoped Petra Valman som föreläsare och underhållare i ämnet.

UTVECKLING

School kids sitting on floor in front of teacher, low angle

Vill du utveckla din språkhandledning? Då kan du anlita Petra Valman som tipsar om konkreta metoder kring språkutvecklande samtal mellan barn/elever och vuxna/pedagoger/föräldrar.

Petra Valman ger rådgivning kring klassrumslogopedi, språkutvecklande arbetssätt, språkdidaktik och bemötande av barn i olika språkliga bakgrunder och hinder.

ARBETSMETOD

Petra Valman tillämpar ett sokratiskt förhållningssätt i sin handledning vilket innebär att du får utgå från dina frågor och din situation.

KONTAKT

Lämna detta fält tomt

OM

Petra Valman har klinisk erfarenhet av språk- och kommunikationsutredningar, av klassrumslogopedi samt av handledning av skolpersonal på alla nivåer kring språkutveckling och språkstörning. Petra Valman har bland annat arbetat på Tal- och språkcentrum i Rotebro, på Centrala Elevhälsan i Vallentuna kommun med logopedisk handledning samt på Folke Bernadotte Regionhabilitering/Akademiska Barnssjukhuset i Uppsala.

LÄNKAR

Kommunikation

https://onlyforheroes.se/blogg/hur-kommunicerar-jag-med-ett-litet-barn/

Blogg med sammanfattad forskning om språkutveckling och språkstörning

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen

Om dynamisk bedömning

Dynamisk bedömning i praktiken! — språkforskning.se (sprakforskning.se)

Om ordförrådet är svårt att mäta – kan vi mäta ordinlärningsförmåga istället? — språkforskning.se (sprakforskning.se)

UR om flerspråkighet och språkstörning

Föreläsningar av Eva-Kristina Salameh

https://urplay.se/program/192095-ur-samtiden-grav-sprakstorning-2015-sprakstorning-och-flersprakighet

https://urplay.se/program/184554-ur-samtiden-lika-varde-stod-for-flersprakiga-barn

Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

https://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/nationella-riktlinjer/riktlinjer-las-och-skriv-17.pdf

Riktlinjer för Logopeder i pedagogisk verksamhet

https://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/nationella-riktlinjer/riktlinjer-logopeder-i-pedagogisk-verksamhet.pdf

Språkutvecklande arbetssätt

https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-%C3%A4r-spr%C3%A5k-och-kunskapsutvecklande-arbetss%C3%A4tt-1.96386

Serie med andraspråksforskare Maike Haijer. Om språkutvecklande arbetssätt i klassrummet

Berättande i klassrummet

Ola Henricsson, lärare och doktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs Universitet; om muntligt berättande i språkutvecklande klassrum

Olas tips hur man får barn att berätta

Ordförråd

Om att arbeta med ordförråd i klassrummet Orden ger eleverna en skjuts framåt

Bedömningsmaterial för skolordförråd

Resonerande i klassrummet

Bra mallar att använda för att hjälpa elever att komma igång med resonerande, diskuterande och samtal.

Om tidig kommunikation

Bra tips och filmer på vad en kan tänka på i kommunikation med det lilla barnet.

Filmer om att som pedagog/förälder utvecklas som kommunikationspartner

Strategier och hjälpmedel – AKKtiv Att uggla, räva, hänga på i leken, plocka in och locka fram.

Young arab girl with hijab doing exercise with her bestfriend at international school. Asian muslim school girl sitting near her classmate during lesson. Multiethnic elementary students in classroom.