Röstergonomi

Rådgivning kring röstergonomi

Är ditt jobb ansträngande för rösten? Då kan rådgivning om röstergonomi vara till stor hjälp. Har dina kollegor också röstproblem på arbetsplatsen? Då kan det vara läge att ta in röstergonomisk rådgivning till arbetsplatsen.

Du får rådgivning kring röstergonomi och kunskap kring rösten i förhållande till

  • luftfuktighet
  • buller
  • de akustiska förhållanden på er arbetsplats
  • ergonomiska förhållanden på arbetsplatsen
  • personliga förutsättningar
  • skillander i mans- och kvinnorösten
  • stress
  • belastning/pratad tid per dag

Vill du läsa mera om betydande faktorer för god rösthälsa?

Se arbetsmiljöverkets checklista för att se vilka faktorer som är betydande för en god rösthälsa. Finns det något Du/Ni direkt skulle kunna förbättra?

Kunskapsöversikt

För att veta mer om om röst och röstbelastning – se också arbetsmiljöverkets Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi – Kunskapsöversikt

Personlig rådgivning

Önskas en personlig ”besiktning” av din arbetsplats ur ett röstergonomiskt perspektiv samt personlig rådgivning?

Kontakt

Kontakta logoped Petra Valman antingen via e-post sopran@petravalman.se eller på tel 073 8332532

Offert

Du som vill ha en offert på rådgivning kring röstergonomi är välkommen att skriva i formuläret nedan.

Lämna detta fält tomt