Språk- och uttalsträning

Språk- och uttalsträning för dig som lär dig svenska och vill förbättra ditt svenska språk och uttal

Du kanske håller du på att lära dig svenska och vill ha språk- och uttalsträning.

Hos Petra Valman får du jobba med det du själv önskar utveckla i ditt språk och också med det hon hör när hon talar med dig att du kan ha nytta av att utveckla.

Ett ordmoln med ord i olika storlekar och färger för att illustrera språk- och uttalsträning som sidan handlar om.

Språk- och uttalsträning för dig som har ett barn som kämpar med att lära sig prata/förstå och eller läsa/skriva.

Petra Valman är logoped och har många års erfarenhet av att arbeta med språkutveckling med barn. Hon har bland annat arbetat på en skola med barn med grav språkstörning och dessutom på Elevhälsan i Vallentuna åtta år. Petra Valman har också erfarenhet av att utreda språket i neuropedagogiska utredningar, språkrehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador samt kommunikationsutredningar kring gravt funktionshindrade barn.

Petra Valman jobbar med uttal såväl som grammatik och ordförråd. Hon kan även ge kulturella språknycklar och förklara pragmatik.

Kostnad

Petra Valman tar 800 kr/h exklusive moms. Du kan boka 30 min, 45 min eller 60 min. Du får faktura via e-post.

Online eller i Knivsta

Du kan boka en lektion online eller på hennes mottagning i Knivsta.

Kontakt

Mejla Petra på sopran@petravalman.se eller ring på 0738332532 om du vill ha kontakt med henne angående språk- och/eller uttalsträning.