Röstergonomi

Är ditt jobb ansträngande för rösten? Har dina kollegor också röstproblem på arbetsplatsen? Då kan det vara läge att ta in röstergonomisk rådgivning till arbetsplatsen.

Du får röstergonomisk rådgivning och kunskap kring rösten i förhållande till

  • luftfuktighet
  • buller
  • de akustiska förhållanden på er arbetsplats
  • ergonomiska förhållanden på arbetsplatsen
  • personliga förutsättningar
  • skillander i mans- och kvinnorösten
  • stress
  • belastning/pratad tid per dag

Vill du läsa mera om betydande faktorer för god rösthälsa?

Se arbetsmiljöverkets checklista för att se vilka faktorer som är betydande för en god rösthälsa. Finns det något Du/Ni direkt skulle kunna förbättra?

Kunskapsöversikt

För att veta mer om om röst och röstbelastning – se också arbetsmiljöverkets Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi – Kunskapsöversikt

Personlig rådgivning

Önskas en personlig ”besiktning” av din arbetsplats ur ett röstergonomiskt perspektiv samt personlig rådgivning?

Kontakt

Kontakta logoped Petra Valman antingen via e-post sopran@petravalman.se eller på tel 073 8332532

Offert

Kontakta Petra Valman för offert