Röstergonomisk rådgivning till arbetsplatsen

Arbetsplatsbesök

Är ditt jobb ansträngande för rösten? Är du trött i rösten?

Se arbetsmiljöverkets checklista för att se vilka faktorer som är betydande för en god rösthälsa. Finns det något Du/Ni direkt skulle kunna förbättra?

För att veta mer om om röst och röstbelastning – se också arbetsmiljöverkets Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi – Kunskapsöversikt

Önskas en personlig ”besiktning” av din arbetsplats ur ett röstergonomiskt perspektiv samt personlig rådgivning?