Kurser på CIK ht 2020 med Petra Valman

Hösten 2020 ämnar Petra Valman leda röstkurser.

  1. ANDNING – träna din andning. Torsd kl 17.30-18.25
  2. ONE VOICE – röst och rörelse. Torsd kl 18.30-19.25
  3. SÅNGÖVNINGAR – förbättra din ton. Torsd kl 19.30-20.25
Fyra ihopklippta bilder med Petra Valman som leder Röst- och rörelsepass
Petra Valman – leder här Röst och Rörelse ONE VOICE

ANDNING – träna din andning

Innehåll

På den här kursen gör vi andningsövningar. Styrkeövningar och stretchövningar av andningsmuskulaturen. Vi tränar in- och utandningsmuskulaturen. Övningar för bröstkorgsmuskulaturen och bukflankmuskulaturen. Kursen Andning – träna din andning främjar en elastisk och flexibel andningsfunktion.

Målgrupp

Bra både för idrottaren, pensionären, röstanvändaren m fl. Välgörande för både syreupptagningsförmågan och röstanvändningen.

Läs mer om kursen Andning – träna din andning

Läs mer om kursen HÄR

Kurslitteratur

Det är bra om du har köpt kurslitteraturen innan kursen startar.

Anatomy of Breathing, Blandine Calais-Germain

Bild på bok som ska användas som kurslitteratur. Den heter Anatomi of breathing.
Kurslitteratur på kursen: Andning – träna din andning

Antal deltagare

min 10 personer – max 15 personer

Kursdatum

3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12 (13 tillfällen á 55 min)

Klockslag

Torsdagar kl 17.30-18.25

Kostnad

2500 kr / termin, 13 tillfällen

Sista anmälningsdag

15 augusti 2020


ONE VOICE – röst och rörelse

Innehåll

På kursen ONE VOICE röst- och rörelse leker vi med rösten – både tal och sång. Vi börjar grundläggande med rörelseövningar där andning och ”alignment” (kroppen i linje) är i fokus. Sedan bygger vi på och gör komplexare övningar allteftersom. 

Vi gör övningar som eliminerar spänningar i kroppen. 

Resonans, artikulations- och omfångsövningar. 

Övningar där vi utforskar relationen mellan röst och rörelse. 

Sceniska övningar med text, sång, agerande och musik.

Målgrupp

Bra för skådespelaren, sångaren, föreläsaren och den som vill utveckla sin sceniska röstanvändning. 

Kurslitteratur

Bild på bok som är kurslitteratur på One Voice-kursen. Bokens titel är just One Voice.
Kurslitteratur på kursen:
Röst och rörelse – ONE VOICE

Köp gärna kurslitteraturen innan kursstart.

ONE VOICE Integrating Singing and Theatre Voice Technique av Joan Melton

Antal deltagare

 Min 5 personer – max 7 personer.

Kursdatum

3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12 (13 tillfällen á 55 min)

Klockslag

Torsdagar kl 18.30-19.25

Läs mer

Läs mer om konceptet ONE VOICE här

Sista anmälningsdag

15 augusti 2020

Kostnad

3100 kr/ termin, 13 tillfällen


SÅNGÖVNINGAR – förbättra din ton

Innehåll

Det här är en kurs där kursdeltagarna får sjunga ett stort antal strukturerade sångövningar – sångtekniken förbättras på så vis.

Exempel på vad vi övar upp genom sångövningarna

  • en god ansats på tonen
  • rörlighet i rösten – att sjunga koloraturer/snabba tonföljder
  • en god resonans / resonansbalans
  • förmågan att hålla ut fraser och toner
  • balanserade övergångar mellan registren i rösten
  • stort omfång – uppåt och neråt
  • dynamisk kontroll – möjlighet att sjunga starkare (crescendo) och svagare (diminuendo)

Den här studiecirkeln görs i masterclassform – dvs vi sjunger övningarna en och en och utvecklas både av att sjunga själva och att lyssna på varandra.

Målgrupp

Solosångaren och körsångaren

Kurslitteratur

Bild på kurslitteraturbok. Den heter Structures of Singing.
Kurslitteratur på kursen: Sångteknik – SÅNGÖVNINGAR

Köp gärna kurslitteraturen innan kursstart.

The structure of singing. System and Art in Vocal Technique. / Richard Miller

Antal deltagare

Min 5 – max 7 personer

Kursdatum

3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12. (13 tillfällen á 55 min)

Klockslag

Torsdagar kl 19.30-20.25

Kostnad

3100 kr

Sista anmälningsdag

15 augusti 2020


Alla kurser sker i samarbete med