ANDNING – träna din andning (kursbeskrivning)

På den här kursen gör vi andningsövningar. Vi lär oss att andas på flera olika sätt, dvs att aktivera olika muskler vid olika typer av andning. Styrkeövningar och stretchövningar av andningsmuskulaturen. Vi tränar in- och utandningsmuskulaturen. Övningar för bröstkorgsmuskulaturen och bukflankmuskulaturen. Kursen Andning – träna din andning främjar en elastisk och flexibel andningsfunktion.

Två typer av andning

Lite grovt kan andning delas in i två olika typer, nämligen;

  • kostal andning
  • diafragmaandning

Kostal andning kan man också kalla bröstkorgsandning, revbensandning eller andning genom att huvudsakligen revbenen rör sig. Kostal andning öppnar revbenen på inandning och stänger dem på utandning.

Diafragmaandning är andning som aktiverar rörelse i abdomen, buken eller magen. Den medför att magen buktar ut under inandning och dras in under utandning. Diafragmaandning kallas i vardagligt tal ofta för att ”andas med magen”.

Kursinnehåll

Första tillfället gör vi förberedande övningar där vi ”får kontakt” med muskulaturen som hänger ihop med revbenen och övningar som stärker kontakten mellan revbenen och ryggraden.

Andra tillfället övar vi att andas in med aktivitet i diafragma.

Tredje tillfället gör vi inandningsövningar då revbenen rör sig.

Fjärde tillfället gör vi utandningsövningar då revbenen rör sig.

Femte tillfället gör vi utandningsövningar med aktivitet i diafragma. Här blir det även en del röstövningar.

Sjätte tillfället ägnas åt övningar med olika volymer luft på inandning och utandning.

Tack för senast, det gjorde underverk bara på en gång. / Kursdeltagare på Andning – träna din andning

Omfattning

Kursen är på 90 min*6 tillfällen.

Målgrupp 

Kursen är bra för alla som vill lära känna sitt andningsmönster lite bättre. Den är utvecklande för dig som vill förbättra din andningskapacitet såsom exempelvis idrottaren och röstanvändaren. Kursen är också välgörande för syreupptagningsförmågan, hållningen och röstanvändningen.

Kurslitteratur

Bild på bok som ska användas som kurslitteratur. Den heter Anatomi of breathing.
Kurslitteratur på kursen: Andning – träna din andning

Du kan köpa kurslitteraturen online här; Anatomy of Breathing, Blandine Calais-Germain

Det är bra om du har köpt kurslitteraturen innan kursen börjar.

Läxor

På kursen kommer du att få förslag på övningar som är bra att göra mellan kurstillfällena hemma.

Kursledare

Petra Valman leder kursen och hon är operasångerska och logoped. Petras ingång till att intressera sig för andning är via röstintresset.

Kursen är ett samarbete mellan Petra Valman och Sensus

Röd bild med vit text som det står Sensus på. Det är sensus logga.
Sensus Uppsala