SÅNGÖVNINGAR – förbättra din ton (kursbeskrivning)

Sångövningar – förbättra din ton är en kurs där du får sjunga ett stort antal strukturerade sångövningar och på så vis förbättra din ton. Genom övningarna kommer du uppnå större sångglädje vid det egna sjungandet och inte minst större lyssnarglädje till andra vid dina sångframträdanden.

Innehåll

Här nedan finns exempel på vad sångövningarna vi gör syftar till. Med andra ord, sådant som kursdeltagaren kommer utveckla:

  • en god ansats på tonen
  • smidighet i rösten, det vill säga att sjunga koloraturer/snabba tonföljder
  • en god resonans, alltså resonansbalans
  • förmågan att hålla ut fraser och toner
  • balanserade övergångar mellan registren i rösten
  • ett stort ton-omfång både uppåt och neråt
  • dynamisk kontroll, det vill säga möjlighet att sjunga starkare (crescendo) och svagare (diminuendo)

Sammanfattningsvis alltså ett stort antal övningar som utvecklar ditt sjungande.

Vi gör den här studiecirkeln i masterclassform. Vi sjunger alltså övningarna en och en och vi lär oss under tiden både av att sjunga själva och att lyssna på varandra.

Bild på noter med tre sångövningar
Kurs med strukturerade sångövningar med Petra Valman

Målgrupp

Den här kursen är för dig sjunger. Solosångaren och körsångaren.

Kursens omfattning

Kursen är i del I och del II. Varje kurs är 6 tillfällen*90 minuter.

Kurslitteratur

Det är bra att köpa in kurslitteraturen innan kursen startar.

Bild på kurslitteraturbok. Den heter Structures of Singing.
Kurslitteratur på kursen: Sångteknik – SÅNGÖVNINGAR

The structure of singing. System and Art in Vocal Technique. / Richard Miller Du kan beställa kurslitteraturen online.

Kursledare

Petra Valman


Petra Valman ger kursen i samarbete med Sensus.

Sensus logga
Sensus Uppsala