Boka sånglektion

Vill du ta sånglektioner? Vill du utveckla ditt sjungande? Bor du i Uppsala, Knivsta, Alsike eller kan tänka dig digitala sånglektioner? Då är du välkommen för att förkovra ditt sjungande!

Upplägg av sånglektionen

Sånglektionen brukar inledas med samtal kring hur din röst känns och om du har specifika frågor kring ditt sjungande som vi tillsammans förhoppningsvis kan hitta lite svar på under sånglektionen.

På sånglektionen får du coachning kring ett flertal nyckelfaktorer inom sång såsom

 • andning
 • hållning/balans
 • tonbildning
 • röst och rörelse
 • repertoar/sånger
 • texttolkning
 • musikalisk tolkning

Beroende på din röst får du göra tonbildningsövningar som utvecklar exempelvis

 • en god ansats på tonen
 • rörlighet i rösten – att sjunga koloraturer/snabba tonföljder
 • en god resonans / resonansbalans
 • förmågan att hålla ut fraser och toner
 • balanserade övergångar mellan registren i rösten
 • stort omfång – uppåt och neråt
 • dynamisk kontroll – möjlighet att sjunga starkare (crescendo) och svagare (diminuendo)

…och jag måste säga en gång till att du är en fantastisk pedagog!

Allt gott, kram Mia

Digital sånglektion eller på plats

Du kan boka sånglektion online men det går också bra att komma till en ”fysisk” lektion i Knivsta nära Uppsala. Inför Onlineundervisningen får du en ZOOM-länk. Ange när du bokar i vilken form du vill ha den.

Tips inför sånglektionen

 • Du kan med fördel ta med något att spela in på så att du kan lyssna på lektionen hemma och göra övningarna igen hemma.
 • Det är också roligt om du har med dig någon eller några sånger som du tycker om att sjunga.
 • Du kan även ha med dig något textmaterial att jobba med om du vill.

Boka sånglektion

Kontakta sånglärare/sångpedagog Petra Valman

Praktisk information om din sånglektion

Hur lång är din sånglektion?

Sånglektionens längd varierar beroende på om du är barn eller vuxen. Lektionen är

 • 30 eller 45 minuter för barn
 • 60 minuter för vuxen

Avbokning

Du kan avboka 24 h innan lektionen börjar. Därefter debiteras fullt pris för sånglektionen.

Undervisningslokal

Du är välkommen till Plommonvägen 131 i Knivsta som ligger nära Uppsala.

Din kostnad för avtalad sånglektion

Du betalar 800 kr/h + moms på faktura alltså totalt 1000kr/h och du faktureras efter sånglektionen via mejl.

Läs mer om sångläraren/sångpedagogen

Sånglärarens inspiratörer och lärare

En person som är mycket kunnig inom sång och röster är David Jones. Han bor i New York och mycket av undervisningen som Petra Valman ger är inspirerad av honom. David Jones har varit Petra Valmans egen sånglärare sedan 2019. En annan person som är en otroligt kunnig person inom röst och sång är Joan Melton. Hon jobbar mycket med röst ihop med rörelser och utforskar vad kroppen är kapabel att göra när en utmanar den. Petra Valman är practitioner/praktiker inom hennes program.

Boka sånglektion hos Petra Valman i Knivsta nära Uppsala som här på bilden själv sjunger på konsert.