Vad är det där ”Röst och rörelse ONE VOICE” egentligen?

Många frågar under och efter röstövningar på passet ”Röst och rörelse ONE VOICE” – Vad är det här bra för? Jag fungerar likadant. Jag vill veta varför någon ger mig en viss instruktion och övning. Men ju längre jag har hållit på med röst och röstövningar märker jag att det sällan finns ett syfte med en övning. Ofta tränar vi på flera saker samtidigt varför det kan vara svårt att i varje stund svara exakt på varför-frågan. Och de olika funktionella delarna i rösten påverkar varandra. Förändrar vi exempelvis andningen påverkar det exempelvis ofta ljudbildningen.

Vad är grunderna i ”Röst och rörelse ONE VOICE”?

De grundläggande övningarna handlar om att

 • Inrikta kroppen
  • Dessa övningar kan ge dig närvaro när du träder in i ett rum, balans när du dansar och god resonans i rösten. 
 • Andas
  • Det finns många sätt att andas. Här är utgångspunkten att andas så att vi får tillgång till ett stort omfång i rösten, till en flexibel röst med många olika röstkvaliteter och som naturligt balanserar väl mellan de olika registerna. (Alltså så att rösten kan låta starkt, svagt, högt , lågt och en klang som låter någorlunda lika i oavsett om det är ett högt, mellan eller lågt ljud.)
 • Omstruktura
  • Dessa övningar går ut på att släppa invanda andningsmönster och återansluta till det autonoma nervsystemet som andas åt oss när vi inte tänker på hur vi ska andas. Att ställa in efter det primitiva systemet som tillåter oss att uppleva hur våra kroppar arbetar naturligt (vad rör sig, på vilket sätt och när). I flera av dessa övningar darrar kroppen.

Vilka funktionella delar av rösten involveras?

Lite grovhugget kan man dela in röstinstrumentets funktionella delar i de tre delarna

 1. Andningen
 2. Ljudbildningen (fonationen)
 3. Artikulationen

Ljudets resonans beror på hur vi ser ut inuti, hur vi formar struphuvudet, tungan, käken och mjuka gommen och hur vi rör dessa delar.

I Röst- och rörelsepassen involverar vi alla röstens funktionella delar.

Finns det tid att reflektera?

På ”Röst och rörelse ONE VOICE” gör vi olika övningar som vi sedan ger oss tid att reflektera kring hur de upplevdes.

Varför heter det ONE VOICE?

Tränade sångare har ofta en ”mall” kring hur de använder kroppen när de gör sitt vackra ljud/tonbildar. Skådespelare har ofta en ”mall” av hur de hanterar sin talröst på scen och en bild av hur deras röst låter. Körsångare har ofta en ”mall” av sin körröst och vanliga vardagsanvändare av rösten kanske har en mall av vad de kan och framför allt inte kan med sin röst. Orden ONE VOICE anspelar på att vi har samma röst när vi sjunger, talar, gör primitiva kroppsljud och att vi inte behöver fastna i en mall i hur vi använder rösten eller föreställning om hur den låter. Våra röster har generellt en stor potential i vad de kan åstadkomma för ljud. 

Finns fler övningar i ”Röst och rörelse ONE VOICE”?

Efter att ha gjort grundläggande övningar utforskar vi vidare fler delar såsom

 • Omfång
  • Övningar med höga och låga ljud på ett säkert och lekfullt sätt
 • Resonans
  • Enkla sångövningar som befrämjar skön röstkvalité
 • Artikulation
  • Enkla övningar som går att göra talade eller sjunga och som befrämjar smidighet i käke, tunga och läppar

Vad är det för tänk bakom upplägget på ”Röst- och rörelse ONE VOICE?

 I Röst och rörelse ONE VOICE utmanar vi oss genom att både röra oss och använda rösten. Många märker att ju mer vi utmanar oss själva – ju fler saker kan vår kropp samtidigt. Men man måste börja med grunderna som i all inlärning. Vi börjar alltså med grunderna.

Hur är de ännu mer avancerade övningarna inom Röst och rörelse ONE VOICE?

När gruppen och individerna har jobbat med grunderna kan man gå vidare med fortsättningen. Då finns

 • Mer fysiskt krävande rörelser ihop med röstproduktion.
 • Delar som har mer med framträdande/uppträdande att göra såsom arbete med sånger, texter och teater

Kan jag läsa mer om det här?

Som kurslitteratur använder vi oss av ”ONE VOICE Integrating Singing and Theatre Voice Techniques”. Skriven av Joan Melton och Kenneth Tom. Den som är intresserad och vill veta mer om ONE VOICE läser med fördel den. 

Finns mer information om hur, var och när Röst och Rörelse ONE VOICE är?

Ja, det finns kursdagar som man kan läsa mer om HÄR.

Lämna en kommentar