Om Petra Valman

Petra Valman är sångerska inom klassiska genren. Hon sjunger opera inom röstfacket koloratursopran – men även annat såsom visa, pop och jazz.

Operaföreställningar, kyrkokonserter och salongskonserter är Petras vardag och hon är kreativ partner och/eller projektledare inom olika konstnärliga projekt. Petra är bland annat projektledare och sopran i Operagruppen.

Inom röstområdet bedriver Petra Valman även folkbildande verksamhet, ofta i samarbete med Sensus och Centrum för Idrott och Kultur. Hon ger kurser inom sång och tal, ger sånglektioner och röstcoachar skådespelare. Petra coachar körer inom sångteknik samt ger röstkurser, föreläsningar och workshops inom röst till olika yrkesgrupper såsom präster, lärare och jurister.