Boka ANTI-AGING FÖR RÖSTEN

Anti-Aging för rösten är en sångkurs i två delar i klassisk sångteknik. På kurserna jobbar vi med andning och artikulation i sång och tal. Vi sjunger kända sånger medan vi jobbar med att förbättra artikulationen och en klangfullare röst och vi säger kända ramsor samtidigt som vi arbetar med vårt sätt att andas. Vi sjunger också sånger som för många är lite okända. Kursdeltagarna får dessutom en god teoretisk kunskap om röstinstumentet.

Anti-Aging för rösten’s omfattning och längd

Det är först en grundkurs på 6*90 min och sedan är det en fördjupningskurs på 6*90 min.

Kurslitteratur del I

Kurslitteratur

Kurslitteraturen går att köpa vid första kurstillfället. Vi använder Elisabeth Bengtson Opitz böcker Anti-Aging för rösten del I och del II.

Vad jobbar vi med på grundkursen?

På grundkursen jobbar vi med grundläggande andningsövningar och gör stärkande övningar både för både raka bukmuskeln och för mellanrevbensmuskulaturen. Andningsövningarna är mestadels koordinerade med röstövningar. Vi gör övningar för käken, tungan, läpparna och mjuka gommen så att artikulatorn blir elastisk och smidig. Vi tränar på att bilda vokaler och kommer även in på konsonantarbetet. Framför allt de korta explosiva konsonantljuden.

Läxor

Kursdeltagarna får läxor mellan tillfällena att arbeta hemma med. Därmed hinner de befästa övningarna i lugn och ro och etablera det nya sättet att arbeta med rösten.

Mål

Målet med kursen är framför allt att kursdeltagarna får en vital och klar röst som håller livet ut.

Kurslitteratur den II

Vad jobbar vi med på fördjupningskursen?

På fördjupningskursen är det först en kort repetition av grundkursen. Sedan fortsätter vi med ett utvidgat arbete med andningen. Vi gör fler mer avancerade övningar. Till exempel tränar vi på att få till fina crescendo och diminuendo på en ton. Vi jobbar med den orundade vokalkedjan och skillnaden mellan korta och långa vokaler. Alltså ett fördjupat arbete med vokalerna. Vi gör stärkande övningar för nackmuskulaturen och vi jobbar med konsonanter som bildas med hjälp av tungspetsen. Vi gör sjungna och talade övningar och vi tillämpar kunskaperna i sånger och texter.

Repetitionskurs

Repetitionskursen i Anti-Aging för rösten för dig som tidigare gått kursen och vill uppdatera ditt röstarbete. Vi repeterar framför allt grundkursen. Om många av deltagarna har gått fortsättningskursen plockar vi även övningar från Fortsättningskursen.

För vem är Anti-Aging för rösten tänkt?

Ett skäl att gå kursen kan vara att komma igång med rösten om man känner att röstklangen försämrats och man inte sjungit så mycket på sistone. Ett annat skäl kan vara att få ett strukturerat sätt att dagligen jobba med sin röst. Ett tredje kan vara att man märker att sångrösten försämrats med åldern. Kort sagt är kursen bra för både unga och äldre sångare. Kurserna riktar sig till sångare på alla nivåer. De är alldeles särskilt bra för körsångare.

Tack Petra! Det var tufft och givande. 👏🏽Jag är mera än nöjd!

5 points out of 5

Petra Valman leder andningsövningar under grundkursen i Anti-Aging för rösten.

Förutom att gå kursen på sensus Uppsala kan du också boka kursledaren Petra Valman till din kör precis som exempelvis Knivsta och Almunge kyrkokör gjort.

Det har varit en öppen, positiv och tillåtande stämning på kursen!

Kursledaren

Kursledare är Petra Valman. Petra är frilansande operasångerska, logoped och är certifierad Anti-Aging för rösten-pedagog.

Mer om Anti-Aging för rösten på YouTube och i Sveriges Radio P2

Programmet Hemma i P2 hör sig för om hur Anti-Aging för rösten fungerar.

Petra Valman berättar mer om kursen i filmklipp på YouTube.

Kontakt

Välkommen att kontakta Petra Valman angående kurs i Anti-Aging för rösten till dig eller din kör.