Boka föreläsning om rösten

Varför boka en föreläsning om rösten

Cirka 1,6 miljoner personer har ett yrke där rösten är det främsta redskapet och där en väl fungerande röst är viktigt enligt arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt om yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi. Du som arbetsgivare kan därför boka in en förebyggande föreläsning om rösten för att utbilda och uppdatera personalen i vad som är viktigt att tänka på för att rösten ska hålla hela arbetslivet. Du kan också boka in en föreläsning om röst och röstanvändning för att dina anställda fullt ut ska kunna använda sina talröster som ett tillgång i deras arbete då de sitter i möten, säljer, förhandlar, lär ut saker till andra, kommunicerar osv. Din arbetstagares röst är nämligen en oerhört starkt tillgång för företaget eller arbetsplatsen.

Ämnen som kan ingå i röstföreläsningen

Röstföreläsningen skräddarsys efter beställarens behov men ämnen som kan ingå i röstföreläsningen är

 • Rösten genom livet. Barnrösten, rösten i tonåren, rösten i vuxenlivet och den äldre rösten.
 • Identitetsutvecklingen genom livet och rösten
 • Den professionella rösten
 • Rösten i kommunikationen och språket.
 • Röstinstrumentet – hur fungerar det?
 • Röstergonomi. Har ska jag ta hand om min röst på arbetsplasten?
 • Rösten i språket. (Prosodi, morfologi och språkförståelse)
 • Känslornas påverkan på rösten
 • Stresspåverkan på rösten
 • Andning och röst
 • Akustikens påverkan på röstanvändningen

Att underhålla talrösten är både ekonomiskt och hälsosamt

Petra Valman föreläser

När dina anställda erövrar klangfullare röster kan både din försäljning öka och er trivsel på jobbet höjas. Samtidigt får ofta din anställda en bättre hälsa eftersom det är gynnsamt för hela kroppen och psyket att förbättra hållningen. En god talröst kräver nämligen en väl skött kropp, en fungerande andningsteknik och en artikulation som är i trim. Kroppen är ju instrumentet vari rösten bor. Det är dessutom jobbigt att att lyssna på skrovliga röster varför många stunder i fikarummet med en skrovlig röst kan trötta ut personalen.

Kombinationen av teori och praktik var bra, tycker jag. Sedan var du så kunnig men ändå ödmjuk, sånt skapar förtroende.

Företag och kommuner som tidigare köpt in en röstföreläsning

Logoped Petra Valman har bland annat anlitats av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation där många är jurister och personalvetare. Petra Valman har också anlitats av Sollentuna kommun, Vallentuna kommun och St Maria förskola och Skola i Knivsta där hon föreläst kring rösten i skolan och förskolan.

Bland annat så gillade jag upplägget med teori och praktik. Jag tyckte också att du Petra lyckades genomföra utbilningen med värme och humor.

Workshop

Ämnet talrösten är ju praktiskt till sin natur och många åhörare blir sugna på att testa röstanvändningen på olika sätt då de får en teoretisk genomgång. Logoped Petra Valmans följer ofta upp sin röstföreläsning med en gemensam workshop med auditoriet.

Röstkurs

För att du verkligen ska kunna påverka och förändra din röst behöver du och dina anställda och kollegor putta in energi och tid i röstarbetet. Petra Valman ger röstkurser om 6*90 minuter till många olika typer av arbetsplatser som bland annat kyrkor och skolor. Då får varje kursdeltagare arbeta i grupp med sin röst och de får individuell feedback på sin röst och röstanvändning.

Kontakt