Boka röstkurs för lärare

Röstkurs designed för lärare om sex tillfällen á 90 minuter.

Kursmål i röstkurs för lärare

Röstkurs för lärare har flera mål.

1. Elevernas/lyssnarnas perspektiv

Det första och viktigaste målet är att öka elevernas förutsättningar för att kunna höra och förstå dig som lärare. Röstkurs för lärare hänger ihop med detta eftersom rösten är viktig vid förmedling av kunskap.

2. Praktiska övningar

För det andra ger kursen dig praktiska redskap kring hur du håller rösten vital livet ut genom. Den förbättrar din lärarröst genom arbete med andning och artikulation.

Du får praktiska redskap till optimal röstanvändning vid olika kontexter såsom förevisande för grupp, samtal, högläsning och en-till-en-kommunikation.

Du får praktiska övningar i att stå på scen. Lärarens egen teaterscen är ju klassrummet. Du får utforska med klassrummet utifrån det sceniska perspektivet.

3. Teoretisk kunskap och reflektion

För det tredje får du ökad kunskap kring lärar-röstanvändning genom kursen.

Du får kunskap om röstergonomi med andra ord röstbelastning. Petra Valman ger också undervisning kring hur rösten kan orka över tid i en lång lärarkarriär.

Under kursen reflekterar, mot bakgrund av A-C Furus forskning, kring sambandet mellan läraridentiteten och lärarrösten.

Upplägg

Teori varvas med praktik och renodlade rösttekniska övningar varvas med  tillämpade röstövningar.

Läxa

Röstträning är som annan fysisk träning, den behöver utövas kontinuerligt. Därför ger Petra Valman en kort röstträningsprogram efter varje kurstillfälle.

Gruppstorlek

Lämplig storlek på grupp: 5-10 personer.

Kontakt