Boka ONE VOICE röst- och rörelse

Under kursen ONE VOICE röst- och rörelse leker vi med rösten – både tal och sång. Vi börjar grundläggande med rörelseövningar där andning och ”alignment” (kroppen i linje) är i fokus. Sedan bygger vi på och gör komplexare övningar allteftersom. Vi gör övningar för att eliminera spänningar. Vi gör resonans, artikulations- och omfångsövningar. Fortsättningsvis övningar där vi utforskar relationen mellan röst och rörelse och även sceniska övningar med text, sång, agerande och musik.

Petra Valman sitter nedhukad bredvid kursdeltagare som gör ljud stående på alla fyra.
Petra Valman – leder här Röst och Rörelse ONE VOICE

Grunderna i ONE VOICE – röst och rörelse

De grundläggande övningarna handlar om att

 • Inrikta kroppen
  • Dessa övningar kan ge dig närvaro när du träder in i ett rum, balans när du dansar och god resonans i rösten. 
 • Andas
  • Det finns många sätt att andas. Här är utgångspunkten att andas så att vi får tillgång till ett stort omfång i rösten, till en flexibel röst med många olika röstkvaliteter och som naturligt balanserar väl mellan de olika registerna. (Alltså så att rösten kan låta starkt, svagt, högt och lågt.)
 • Omstruktura
  • Dessa övningar går ut på att släppa invanda andningsmönster och återansluta till det autonoma nervsystemet som andas åt oss när vi inte tänker på hur vi ska andas. Att ställa in efter det primitiva systemet som tillåter oss att uppleva hur våra kroppar arbetar naturligt (vad rör sig, på vilket sätt och när). I flera av dessa övningar darrar kroppen.
Fyra ihopklippta bilder med Petra Valman som leder Röst- och rörelsepass
Variation av övningar i ONE VOICE – röst och rörelse

Fler övningar i ONE VOICE – röst och rörelse

Efter att ha gjort grundläggande övningar utforskar vi vidare fler delar såsom

 • Omfång
  • Övningar med höga och låga ljud på ett säkert och lekfullt sätt
 • Resonans
  • Enkla sångövningar som befrämjar skön röstkvalité
 • Artikulation
  • Enkla övningar som går att göra talade eller sjunga och som befrämjar smidighet i käke, tunga och läppar

Hur är de ännu mer avancerade övningarna inom ONE VOICE – röst och rörelse?

När gruppen och individerna har jobbat med grunderna kan man gå vidare med fortsättningen. Då finns

 • Mer fysiskt krävande rörelser ihop med röstproduktion.
 • Delar som har mer med framträdande/uppträdande att göra såsom arbete med sånger, texter och teater

 I Röst och rörelse ONE VOICE utmanar vi oss genom att både röra oss och använda rösten. Många märker att ju mer vi utmanar oss själva – ju fler saker kan vår kropp samtidigt. Men man måste börja med grunderna som i all inlärning. Vi börjar alltså med grunderna.

Varför heter det ONE VOICE?

Tränade sångare har ofta en ”mall” kring hur de använder kroppen när de gör sitt vackra ljud/tonbildar. Skådespelare har ofta en ”mall” av hur de hanterar sin talröst på scen och en bild av hur deras röst låter. Körsångare har ofta en ”mall” av sin körröst och vanliga vardagsanvändare av rösten kanske har en mall av vad de kan och framför allt inte kan med sin röst. Orden ONE VOICE anspelar på att vi har samma röst när vi sjunger, talar, gör primitiva kroppsljud och att vi inte behöver fastna i en mall i hur vi använder rösten eller föreställning om hur den låter. Våra röster har generellt en stor potential i vad de kan åstadkomma för ljud. 

Tid att reflektera

På kursen ONE VOICE – röst och rörelse gör vi olika övningar som vi sedan ger oss tid att reflektera kring.

Målgrupp 

Den här kursen riktar sig till dig som gärna vill utforska din röst ihop med dina rörelser och som vill utveckla din sceniska röst.

Den är bra för dig som är skådespelare, sångare, föreläsare och för dig som är nyfiken på att utforska din röst ihop med dina rörelser.

Kursens omfattning

Kursen är 6*90 minuter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur på kursen är Joan Meltons bok ONE VOICE Integrating Techniques across Performance Disciplines. Det är bra om du köpt/lånat kurslitteraturen innan kursstart. Den finns att köpa här ONE VOICE Integrating Techniques across Performance Disciplines av Joan Melton 

Kursledare

Kursledare är Petra Valman som också är practitioner inom ONE VOICE.

Presentationsfilm om kursen

YouTube player

Anmälan

Kursen ges i samarbete med Sensus Uppsala. Du kan anmäla dig till nästa kurs på Sensus hemsida Skriv in ONE VOICE på Sensus kurs- och evenemangssida så kommer nästa kurs upp. Ibland är kursen digital och ibland är den live.

Sensus logga
Sensus Uppsala

Boka ONE VOICE röst och rörelse till din förening, ditt företag eller din arbetsgrupp

Välkommen att boka kursen ONE VOICE till dig, din teatergrupp, din kör eller dina anställda.