Boka röstkurs för präster

En röstkurs för präster kan bidra till att församlingen bättre tar till sig innehållet i gudstjänsten/mässan och i skolan är det vetenskapligt bevisat att lärarnas röstkvalitet är viktig för elevernas språkförståelse. På teatern vill vi möta en roll/karaktär snarare än att sitta och reflektera över skådespelarnas choser. På samma sätt vill vi i församlingen i kyrkan ofiltrerat höra vad prästen säger snarare än att komma på oss själva med att uttråkas av diverse mässande eller malande. Prästens röst är här ett oerhört viktigt instrument för att ofiltrerat nå fram med innehållet. Röstkurs för präster kan vara ett led i att öka församlingens förståelse av gudstjänsten.

Läs artikel i Kyrkans Tidning prästens och dennes relation till kameran i Coronatider

Utgångspunkter i kursen

I röstkurs för prästen utgår jag från en att utveckla varje prästs röst utifrån de individuella förutsättningarna. Jag utgår också från perspektivet att vi har EN röst. Med det menar jag att tal- och sångrösten är samma instrument.

Teman under kursen

Varje tillfälle innehåller delar med specifik röstteknisk träning men också rikligt med tillämpade övningar.

 • Rösten i språket. Röstens betydelse i tolkningen av texter.
 • Hela kroppens betydelse för rösten
 • Akustikens inverkan på röstanvändningen
 • Rösten i psalmsången
 • Den liturgiska sången
 • Rösten i predikan

Rösttekniska moment

En välfungerande andning och artikulation är förutsättningar för att röstproduktionen ska bli optimal och rösten ska bli behaglig att lyssna på. De olika delarna som vi jobbar rösttekniskt med är

 • Andning
 • Artikulation
 • Fonation (bildande av ljud) dvs lagom slutning av stämbanden

Tillämpade övningar

Antingen väljer jag ut material ur bibeln, psalmboken och kyrkohandboken att jobba med eller också jobbar vi med sådant material som är aktuellt för er kursdeltagare. Allt efter önskemål. Vanliga material vi jobbar med på kursen är

 • psalmer
 • bibeltexter
 • texter ur kyrkohandboken
 • liturgiska sjungna partier ur kyrkohandboken
 • deltagarnas egna predikningar

Reflektion

Vid utvecklande av röster är egen reflektion en viktig del. I röstkurs för präster får därför kursdeltagarna tid till att reflektera kring övningarna tillsammans.

Upplägg

Vi jobbar två timmar / tillfälle med en kort paus i mitten. Kursen är upplagd på sex tillfällen. Kursen kan ges en gång i veckan under 6 veckor eller som en samlad tvådagarskurs. Uppläggen brukar ha olika fördelar. Fördelen med att ge kursen under sex veckor är att kursdeltagarna får tid att jobba med övningarna hemma under veckorna och hinner etablera nya mönster att jobba med rösten. De hinner också fråga kring sådant som uppstår vid den egna röstträningen.

En tvådagarskurs har dock fördelen att vi kan helt kan gå in i ”kursbubblan” som uppstår och vanligtvis brukar den processen föra något fördjupande med sig i sig. Tankar på annat avlägsnar sig för en stund.

Föreläsningsmoment

Under kursen förekommer föreläsningsmoment kring de olika temata nämnda ovan.

Pris

Priset varierar beroende av gruppstorlek och upplägg men en utgångspunkt är 100/person/h exklusive moms från 12 personer och uppåt. Detta gäller då kursen ges under en sexveckorsperiod. Reseersättning tillkommer.

Ges kursen som en tvådagarskurs faktureras ramtiden under de två dagarna. Reseersättning tillkommer.

Kontakt