Kursdag vt 2020 – ONE VOICE, Uppsala. INSTÄLLT

Vad är ONE VOICE?

Idén bakom ONE VOICE är att vår röst är densamma när vi sjunger, talar, är stilla, rör oss, skriker, ropar, mumlar, suckar, gråter, skrattar, nynnar, gnäller, spelar teater och sjunger. Alla våra ljud utgår från samma ”instrument” och att träna de olika typerna av ljud berikar varandra. Grundaren Joan Melton integrerar sång med röst/rörelseträning för skådespelare.

Inom ONE VOICE gör vi till enkla, lekfulla, utforskande ljud. Vi leker med hela rösten och gör yoga- och dansrörelser samtidigt som vi låter. 

Vi utforskar vårt röstinstrument genom att göra flera saker samtidigt. Till exempel gör vi olika positioner medan vi fonerar/låter (balans+röst) och vi rör oss samtidigt som vi fonerar/låter (rörelse+röst). 

En annan grundtanke i ONE VOICE är att musklerna som är involverade vid fonation/ljudproduktion är bra på att göra flera saker på samma gång. Det kan till och med bli lättare att göra vissa ljud när man gör rörelser och utmanande positioner samtidigt som man sjunger eller talar, t ex staccatos eller glissandon.

Vad tränar vi inom ONE VOICE?

Vi gör;

  • övningar för att rätta in kroppens alla delar i en fördelaktig linje för röstproduktion – balans
  • röst- och andningsövningar där vi kan släppa invanda, ofördelaktiga rörelsemönster i kroppen t ex genom att darra på olika sätt
  • övningar som är bra för att upptäcka och öka röstomfånget. Vissa rörelser är särskilt fördelaktiga för låga tonhöjder (frekvens) och vissa rörelser är särskilt hjälpsamma för att upptäcka högre toner
  • övningar där vi upptäcker vår resonans och vi leker med artikulationen
  • specifika sång- och textövningar med och utan rörelser

Sammanfattningsvis

Kort sagt jobbar vi med grundläggande röstteknik – balans, andning, och struktur på kroppen där vi utgår från kroppens och röstens anatomi. Vi arbetar även med röstomfång, resonans och artikulation och röst- och rörelseövningar. Vi jobbar även med text och sång.

Vem är grundaren?

Joan Melton är grundare till ONE VOICE och huvudförfattare till boken med samma namn. Hon har en bakgrund som klassisk pianist och sångerska. Joan Melton röstcoachar skådespelare i New York. Hon forskar inom röst och ger många röstkurser av olika slag. Joan har skrivit tre böcker om röst. Förutom ovan nämnd bok även Singing in Musical Theater och Dancing with Voice. Joan Melton är Master Teacher of Fitzmaurice Voicework® och i det sammanhanget specialiserad på sång och rörelse. Du kan läsa om Joan Melton på hennes hemsida här.

Hur har Petra Valman lärt känna övningarna, arbetssättet och tänket i ONE VOICE?

Petra Valman har gått en tvådagarskurs för Joan Melton i Stockholm 2015 och en femdagarskurs i New York juni 2019. Joan och Petra håller kontinuerlig kontakt kring arbetet med ONE VOICE.

Vad erbjuder Petra Valman inom ONE VOICE?

1. Endagskurser

Petra Valman håller endagskurser på bland annat Sensus i Uppsala där vi jobbar med röst- och rörelseövningar. Vi använder boken ONE VOICE som kurslitteratur.

Vem riktar sig endagskurserna till?

Endagskurserna riktar sig till alla som vill utforska och utveckla sin röst. Kursen är särskilt bra för människor som på något sätt framträder inför andra – skådespelare, lärare, chefer, föreläsare, sångare, dansare, m fl.

Lämplig klädsel på endagskursen

Bra kläder för rörelse.

Hur ska jag förbereda mig inför endagskursen?

Kom med ett öppet, generöst sinne gentemot dig själv och andra. Vi skapar dagen tillsammans under ledning av Petra Valman i samverkan med Joan Meltons övningar. Om du vill får du förbereda en text, sång eller ett kort framförande av något slag. Vi kan i så fall använda ditt framförande som arbetsmaterial på kursen.

Vad kostar kursen?

Endagskursen kostar 2000 kr. Sensus Uppsala fakturerar efter avslutad kurs.

Boka endagskursen

Våren 2020 kommer endagskurserna vara;

Ramtiden för dagen är 10.00 – 17.00 med en lunchpaus mellan kl 13.00-14.00.

2. Träningspass

Petra Valman håller också i träningspass på 60 minuter som bygger på en sekvens av rörelse- och röstövningar som finns i boken ONE VOICE. Inspirationen till rörelserna är hämtade från yogan. Joan Melton har med sin enorma kunskap om rösten flätat samman rörelseövningar med röstövningar. Läs mer om träningspassen här

Vem är Petra Valman?

Läs mer om kursledaren under fliken Om Petra Valman

Kontakt

Om du vill boka ett pass eller en kurs inom ONE VOICE är det bara att skriva till sopran@petravalman.se eller ringa på 073-8332532.