Boka sånglektion

Du är välkommen att boka sånglektion för att förkovra ditt sjungande!

Boka sånglektion hos Petra Valman som här sjunger på konsert

Upplägg av sånglektionen

På sånglektionen får du coachning kring ett flertal nyckelfaktorer inom sång såsom

 • andning
 • tonbildning
 • repertoar/sånger

Beroende på din röst får du göra tonbildningsövningar som utvecklar exempelvis

 • en god ansats på tonen
 • rörlighet i rösten – att sjunga koloraturer/snabba tonföljder
 • en god resonans / resonansbalans
 • förmågan att hålla ut fraser och toner
 • balanserade övergångar mellan registren i rösten
 • stort omfång – uppåt och neråt
 • dynamisk kontroll – möjlighet att sjunga starkare (crescendo) och svagare (diminuendo)

Digital sånglektion eller på plats

Du kan boka sånglektion online men det går också bra att komma till en ”fysisk” lektion. Inför Onlineundervisningen får du en ZOOM-länk. Ange när du bokar i vilken form du vill ha den.

Tips inför sånglektionen

 • Du kan med fördel ta med något att spela in på så att du kan lyssna på lektionen hemma och göra övningarna igen hemma.
 • Det är också roligt om du har med dig någon eller några sånger som du tycker om att sjunga.
 • Du kan även ha med dig något textmaterial att jobba med om du vill.

Boka sånglektion

Kontakta sånglärare Petra Valman

Lämna detta fält tomt

Praktisk information om din sånglektion

Hur lång är din sånglektion?

Sånglektionens längd varierar beroende på om du är barn eller vuxen. Lektionen är

 • 30 eller 45 minuter för barn
 • 60 minuter för vuxen

Avbokning

Du kan avboka 24 h innan lektionen börjar. Därefter debiteras sånglektionen.

Undervisningslokal

Du är välkommen till Plommonvägen 131 i Knivsta som exempelvis ligger nära Uppsala.

Din kostnad för avtalad sånglektion

Du betalar 800 kr/h + moms på faktura alltså totalt 1000kr/h och du faktureras efter sånglektionen via mejl.

Läs mer om sångläraren

Bra länkar

David Jones

Joan Melton