Röstkurs för lärare

Röstkurs designed för lärare om sex tillfällen á 90 minuter.

Kursmål:

  • förbättra lärarnas röster genom att arbeta med andning och artikulation
  • ge kunskap kring röstergonomi
  • bidra till reflektion kring sambandet läraridentiteten – lärarrösten
  • ge kunskap och praktiska redskap kring hur rösten behöver underhållas för att orka över tid
  • ge kunskap och praktiska redskap kring hur man håller rösten vital livet ut
  • öka elevernas förutsättningar för att kunna höra och förstå lärarens tal och språk
  • ge praktiska redskap till optimal röstanvändning vid olika kontexter läraren behöver använda sin röst i såsom förevisande för grupp, samtal, högläsning och en-till-en-kommunikation
  • ge kunskap kring röstens betydelse i vardagsspråket och skolspråket och röstens betydelse i relationen till eleverna
  • ge kunskap kring användning av ”lärarens egen teaterscen” – klassrummet

Teori varvas med praktik.

Renodlade rösttekniska övningar varvas med  tillämpade röstövningar.

Röstträning är som annan fysisk träning, den behöver utövas kontinuerligt. Därför ges kort röstträningsprogram efter varje kurstillfälle.

Lämplig storlek på grupp: 5-15 personer.